O dialogu

Grafika Dialog

Źródłosłów słowa dialog sięga greki. Dia logos  tłumaczone jest najczęściej, jako: poprzez słowo, pomiędzy słowami czy przepływ znaczeń.

W literaturze i życiu najczęściej mówi się o dialogu z czterech perspektyw:

  • komunikacji, porozumiewania się  – dialog jako rozmowa albo szczególna forma komunikacji, w której ważne jest wzajemne rozumienie;
  • relacji  – budowanie więzi, zdrowych i bliskich kontaktów, a także rozwój człowieka dzięki relacjom dialogicznym,
  • kolektywnej inteligencji – czyli zdolności uczenia się od siebie wzajemnie, podejmowania lepszych decyzji dzięki odpowiedniej komunikacji, gdzie kluczowe jest słuchanie i otwartość na inne opinie
  • filozofii  – gdzie w centrum uwagi jest człowiek i jego spotkanie z drugim człowiekiem (filozofia dialogu, filozofia spotkania)

Skojarzenia dotyczące dialogu jako medium komunikacji, rozmowy  przychodzą nam na myśl najczęściej, automatycznie, naturalnie. Nie wyczerpują one, a jedynie sygnalizują możliwości rozważań nad dialogiem. Dialog, dyskusja, debata, konwersacja, polemika, to słowa używane powszechnie w kontekście rozmowy. Często – niesłusznie – zamiennie. Przykładowo w dialogu komunikacyjnym skupiamy się bardziej na słuchaniu, rozumieniu, wyjaśnianiu niż np. przekonywaniu i chęci udowodnienia racji – jak w debacie.  Poniżej próba uporządkowania tych pojęć:

Porównanie dialogu, dyskusji i debaty w kontekście komunikacji

Dialog

Dyskusja

Debata

Znaczenie słowa (źródłosłów)

Dialog:

z gr. dia logos – “poprzez słowo”,  swobodny przepływ znaczeń

Dyskusja:

z łac. discutere – rozbić na kawałki
z łac. discussio – dyskusja, omówienie

Debata:

z łac. bat(t)uere – uderzać, rozbijać, walczyć

Cel indywidualny

Dialog:

wspólne eksplorowanie,  lepsze rozumienie; kolektywne skupienie; wspólny namysł

Dyskusja:

podjęcie decyzji i opracowanie  wniosków; domknięcie tematu

Debata:

wygrana tylko jednej opcji

Cel grupowy

Dialog:

lepsze rozumienie innych, Uczenie się od innych

Dyskusja:

przedstawienie swoich opinii

Debata:

przekonanie do swoich opinii, wygrana

Relacje międzyludzkie​

Dialog:

partnerstwo

Dyskusja:

równość i rywalizacja

Debata:

rywalizacja / konfrontacja

Warunek zaistnienia​

Dialog:

otwarcie na innych, stworzenie przestrzeni do dialogu; zawieszanie z góry przyjętych założeń

Dyskusja:

celowe spotkanie w celu omówienia wariantów, wymiany zdań; chęć podjęcia decyzji

Debata:

celowe spotkanie oponentów

Myślenie indywidualne​

Dialog:

myślenie refleksyjne

Dyskusja:

myślenie nawykowe

Debata:

myślenie nawykowe

Czas

Dialog:

wymaga czasu, pewnego „spowolnienia”

Dyskusja:

ograniczony czas np. na podjęcie decyzji

Debata:

określony, ograniczony czas

Organizacja spotkania

Dialog:

siedzenie w kręgu lub układzie zbliżonym (np. „okrągły stół”)

Dyskusja:

siedzenie dowolne często z wydzielonym miejscem osoby “przewodzącej”

Debata:

siedzenie “stron” naprzeciwko siebie, tzw. konfrontacyjne

Czym dialog jest dla nas?

„Dialog to taki rodzaj kontaktu, interakcji między ludźmi, w których ważne są wzajemna ciekawość oraz otwarcie się na drugiego człowieka. Chęć dowiedzenia się co myśli, jaki jest, jakie ma opinie, przemyślenia, doświadczenia. Taka relacja, pełna szacunku dla odmienności, która wzbogaca obie strony, w której uczymy się od siebie wzajemnie, dzięki której wiemy więcej i stajemy się lepsi"

„Dialog w swej istocie to spotkanie dusz. Dlatego tak trudno o dialog w codziennym życiu, gdyż wymaga on zatrzymania się w tej wąskiej szczelinie, jaką jest teraz, skupieniu się na drugim i zapomnieniu o sobie, o swoim ego. Dialog to przepływ znaczeń między naszymi duszami"

Dlaczego powstała fundacja skupiona na nauczaniu i promocji dialogu?

Wystarczy rozejrzeć się dokoła. Jesteśmy świadkami wielu sporów, konfliktów i kłótni, charakteryzujących się głęboką polaryzacją stanowisk, nieumiejętnością słuchania argumentów drugiej strony brakiem, jakiejkolwiek chęci zrozumienia postawy i poglądów tych drugich.

Czy dialog jest właściwą odpowiedzią na tę sytuację? W naszej fundacji wierzymy głęboko, że tak. Że możliwe jest kształtowanie postaw i umiejętności dialogicznych, takich jak: uważne słuchanie, czasowe zawieszanie własnych poglądów, tworzenie klimatu sprzyjającego przepływowi treści głębszych niż tylko słowa.

Czy to jest łatwe? Nie. Jest to trudne i mało popularne, ale tym bardziej warto podjąć wysiłek i budować mosty porozumienia cegła po cegle i krok po kroku. Tym zajmujemy się od chwili powstania.

Chcesz wspierać nasze działania?
Przekaż darowiznę na cele statutowe Fundacji i zostań AMBASADOREM dialogu.

Scroll to Top