Oferta

Oferta
Oferta Lewa 1a

Audyt komunikacyjny

  • Diagnoza stanu organizacji w obszarze komunikacji
  • Propozycja rozwiązań wraz z odpowiednimi narzędziami
Oferta Lewa 1a

Warsztaty i Szkolenia

  • Dialog i uważna komunikacja
  • Wsparcie różnorodności i wielokulturowości
  • Rozmowy mimo różnic
  • Dialog międzypokoleniowy
Oferta Lewa 1a

Facylitacja / moderowanie spotkań

  • Sesje dialogowe na „trudne” tematy w społecznościach
  • Wypracowywanie konsensusu pomiędzy grupami interesariuszy
Oferta Lewa 1a

Mediacje / Rozwiązywanie konfliktów

  • Wygaszanie konfliktów w zespołach i społecznościach
  • Interwencja kryzysowa

Chcesz usprawnić pracę zespołu?
Pokonać bariery komunikacyjne w Twojej społeczności?

Skontaktuj się z naszym zespołem

Scroll to Top