Fundacja Rozmawiajmy

Fundacja Wspierania Dialogu “Rozmawiajmy” powstała w odpowiedzi na coraz poważniejszą w skutkach polaryzację społeczeństwa polskiego, brak kontaktu i komunikowania się osób, które różnią się światopoglądem, zamykanie się w swoich bańkach informacyjnych.

Organizacja istnieje formalnie od 30.10.2019, lecz swoją działalność opiera na doświadczeniu założycieli: Iwony Kozieja-Grabowskiej, promotorki i trenerki dialogu w Polsce od 2010 roku (#PaniOdDialogu) oraz Zbigniewa Grabowskiego – menedżera z wieloletnim doświadczeniem w różnorodnych projektach korporacyjnych,

Grafika - O nas 1

Cel i misja Fundacji

Grafika - O nas 2
Celem i misją Fundacji jest działalność edukacyjno – promocyjna w zakresie wspierania i popularyzowania idei szeroko rozumianego dialogu, ukierunkowanego na integrację i budowanie wspólnot, krzewieniu tolerancji, zapobieganiu wykluczeniu. Fundacja w swojej działalności kieruje się wartościami europejskimi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych,
  • organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw,
  • organizowanie konkursów i przyznawanie nagród, współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się popularyzacją dialogu,
  • organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji
  • edukację niezawodową i motywowanie do nauki dorosłych – promocja „uczenia się przez całe życie”

W wyniku swoich działań Fundacja pragnie odegrać istotną rolę w budowaniu lokalnych społeczności otwartych na różnorodność, dbających o uważną komunikację i owocnie współpracujących na rzecz wspólnego dobra.

Zespół

Zbyszekkwadrat

Zbigniew Grabowski

Prezes Fundacji

Menedżer z długoletnim doświadczeniem w korporacji międzynarodowej, w tym jako członek zarządu oddziału w Polsce. Z sukcesem prowadził wiele projektów w międzynarodowym środowisku w różnych obszarach, w tym: sprzedaż i marketing, komunikacja korporacyjna i CSR, doskonalenie procesów (Lean Six Sigma), centrum serwisów biznesowych. Od kilku lat aktywnie wspiera projekty dialogowe w Polsce.

Iwona Kozieja Grabowska

Wiceprezeska fundacji

Praktyczka i facylitatorka dialogu, trenerka kompetencji miękkich, mediatorka. Przez wiele lat pracowała  w międzynarodowych koncernach, odpowiadając m.in.za komunikację. Promuje dialog w Polsce, pisze, publikuje, prowadzi badania oraz liczne spotkania, wykłady, warsztaty i webinaria. Posiada unikalne umiejętności i kompetencje nabyte m.in. podczas warsztatów prowadzonych przez Nansen Center for Peace and Dialogue z Norwegii oraz Dialogos z USA. Należy do międzynarodowej Akademii Profesjonalnego Dialogu

Współpracują z nami

Puzel grantowy

Iwona Przybyła

Koordynatorka projektów dla NGO w obszarze wsparcia technologicznego i kompetencji cyfrowych, koordynatorka ds. dostępności cyfrowej w Biurze Kadr i Szkoleń Urzędu m.st. Warszawy. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej. Pasjonatka nowych technologii i jazdy na rowerze.
MaciekM1

Maciej Mróz

Twórca stron internetowych, doradca technologiczny dla NGO i sektora publicznego, autor filmów promocyjnych, kręconych z drona. W wolnym czasie kręci kilometry na dwóch kółkach i zachęca do tego innych.

Paweł Tempczyk

Psycholog i trener (Uniwersytet Warszawski), diagnosta, współtwórca testu osobowości online PERSO.IN, coach grupowy (Grupa TROP), analityk badań psychologicznych, delfinoterapeuta (Fundacja Dobra Wioska), lider jogi śmiechu (Laughter Yoga International). Prowadzi zajęcia na wydziałach psychologii na uczelniach: AEH oraz WSB. Zaangażowany w projekty związane z dialogiem.
Ela Włodarska

Ela Włodarska

Wirtualnie wspiera aktywność różnych organizacji w oparciu o planowanie i wprowadzanie działań w życie. Automatyzuje procesy i wykorzystuje dostępne narzędzia lub uczy się nowych.
Po godzinach zmienia obserwatorów w animatorów w grupie 50+, robi biżuterię albo daje drugie życie przedmiotom, które inni skazują na śmietnik.

Dokumenty Fundacji Rozmawiajmy

Dokumenty takie jak statut, sprawozdanie finansowe itp. są dostępne na podstronie Dokumenty
Scroll to Top